Duben 2013


Game JournaI

16. dubna 2013 v 20:31 Novinky
UPDATE 4-16-2013

So the progress on Aro'kai is kind of on hold right now. I'm programming in it here and there, but I've other things I need to work on as well. I hope everyone understands. To tide you all over, Shus now has an animation journal. She makes some amazing animations, you guys, give them a look! I'm sure you'll like them. Also, as you can tell, we've upgraded to ProBoards v5! Marona worked really hard on it. C:

Takže pokračování v arokai je jaksi pozastaveno. Programuji v tom sem a tam, ale mám jiné věci na kterých potřebuju také pracovat. Doufám že všichni rozumí. K převedení vám všem, Shus má nyní animační deník. Dělá úžasné animace, podívejte se na ně! Jsem si jistá, že se vám budou líbit. Také, jak můžete vidět, že jsme upgradovali na ProBoards v5! Marona pracovala opravdu tvrdě na tom. C:

Still working on that small surprise.

Stále pracoji na tom malém překvapení.

-Onowl

Read more: http://arokai.proboards.com/index.cgi?board=journal&action=display&thread=809&page=1#ixzz2I69ELrZ4

Game Journal

16. dubna 2013 v 15:51 Novinky
UPDATE 4-12-3013

I've been working hard on reforming and improving my programming skills to help Aro'kai reach the image I'd like it to reach. It's been a long road, but so far we've not given up. Lately I've been working on redoing the character creation screen and management. Giving that a complete revamp, seeing as Hikari is no longer used. I'm going to be getting a lot busier in the next month however. That means I may make less updates.

Pracovala jsem tvrdě na reformě a zlepšení svých programovacích schopností abych pomohla dosáhnout podoby arokai jakou bych chtěla dosáhnot. Byla to dlouhá cesta, ale zatím jsme se nevzdali. V poslední době jsem pracovala na předěláni obrazovky na výrobu charu . Dávám tomu kompletní obnovení, když vidět, jak Hikari se již nepoužívá. Budu mít mnohem víc práce v příštím měsíci nicméně. To znamená, že můžu udělat méně aktualizací.

Additionally, I'm working on a small surprise for some of you. c:

Kromě toho jsem pracovala na malém překvapení pro některé z vás. c:

-Superfeesh

Nový oficialní web

16. dubna 2013 v 15:24 | ~Sovička |  Novinky

a forum upgradovano na verzi 5 - nyní je otevřena registrace :)